norkem - Your first link in the chemical chain

Manganez Sülfat >

Kimyasal formülü: MnSO4(H2O)

Dereceler: Toz ve granüler formlar ve çözeltide

Ambalaj: Malzeme 25 kilo, 1.000 kilo ve 1.250 kilo torbalarda, IBC'lerde ve büyük kara yolu tankerleriyle tedarik edilmektedir.

Bulunabilirlik: Normal stok ürünüdür

Materyal: Manganez Sülfat soluk pembe, nemle sıvılaşabilir/çözülebilir bir katıdır. Suda kolayca çözünebilen bir tür tuz olan bu kimyasal bileşik pek çok farklı endüstriyel alanda kullanılır. 

Başlıca, agrokimya endüstrisinde Manganez yetersizliği olan topraklarda kullanılır. Bu tür yetersizlikler en yaygın olarak torf topraklarda ve pH değerinin yüksek (6,5 üzeri) olduğu alanlarda görülür. Manganez yetersizliğinin belirtileri arasında başta damar arası kloroz olmak üzere, genç yaprakların sararması ve bitkideki büyüme eksikliği yer alır. Problem ilerlemeye devam ederse yaprak lekeleri de belirebilir.

Manganez yetersizliği, Magnezyum eksikliği ile karıştırılabilmektedir. Ancak; Magnezyum, Manganezden çok daha hareketlidir, bu sebeple Magnezyum eksikliği öncelikle yaşlı yaprakları etkiler.

Manganez fotosentez için kritik bir unsurdur, bu sebeple sarılaşma etkisi üzerinde de etkilidir. Manganez ayrıca hem hayvanlarda hem de bitkilerde yağ asitlerinin aktivasyonunda önemli bir rol oynar, bu bakımdan pek çok hayvan yeminde eser element olarak yer alır.

Manganez Sülfat çözünür formdayken yaprak besleme spreyi vasıtasıyla yapraklara doğrudan uygulanabilir. Bu uygulama yöntemini kullanmak yaprak yanması riskini büyük oranda azaltır.

Manganez Sülfat deri endüstrisinde de kullanılmaktadır. Deri endüstrisinde sülfürleri tabaklama atıklarından ayırmak için yapılan oksidasyon işleminde katalizör olarak kullanılmaktadır.

Sırlarda, seramiklerde ve boyalarda sıkça kullanılmaktadır. Boya ve mürekkep endüstrilerinde indirgeyici madde olarak kullanılır.