norkem - Your first link in the chemical chain

Fosfatlar >

Norkem polifosfatlar, fosfatlar, fosfitler, fosfonatlar ve pirofosfatlar dahil çok geniş fosfat ürünleri tedarik etmektedir. Bu ürünler deterjanlar, gübreler, hayvan yemleri ve gıda katkı maddeleri başta olmak üzere çok geniş bir uygulama alanına sahiptir.