norkem - Your first link in the chemical chain

Topaklanma önleyici maddeler >

Topaklanma bir ürünün, çoğunlukla da higroskopik nitelikteki bir ürünün nemle temas ettiğinde sert topaklar veya parçalar oluşturması işlemidir. Müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu ürettikleri ürünlerde topaklanma olmaması için onlara bir seçenek sunmamızı istemektedir.

Tuzlarda topaklanma önleyici madde olarak kullanılabilen Sodyum Ferrosiyanür ve Potasyum Ferrosiyanür ürünlerine ek olarak, stearatlar ve silikatlarla birlikte Tri Kalsiyum Fosfat da tedarik ediyoruz.