norkem - Your first link in the chemical chain

Baryum Karbonat >

Kimyasal formülü: BaCO 3

Kaliteler: Norkem, ağırlıkça %60 ve %70 katı içeriğine sahip sıvı süspansiyonlarımıza ek olarak toz, serbest akan toz, yüksek saflıkta toz ve granül malzeme formunda tedarik etmektedir.

Paketleme: Kuru ürün malzemelerimiz net 25 kilo, 1.000 kilo veya 1.100 kilo torbalarla veya silo tankerleriyle tedarik edilmektedir. Süspansiyonlar 1.000 litrelik IBC'ler veya dökme karayolu tankerleriyle tedarik edilmektedir.

Stok Durumu: Norkem zamanında teslimat yapılmasını sağlamak için Avrupa genelinde çok sayıda noktada stok bulundurmaktadır. Ayrıca, Birleşik Krallık, Belçika ve Avustralya'da süspansiyon üretim tesislerimiz mevcuttur.

Malzeme: Baryum karbonat, beyaz toz formunda bir kimyasal bileşiktir. Viterit olarak da bilinmektedir. Suda çözünmeyen fakat çoğu asitte çözünebilen (sülfürik asit hariç) bu madde iki farklı üretim prosesinden birini kullanarak üretilebilir.

Soda külü yönteminde, sodyum karbonatın katı veya çözünmüş formu 60 - 70OC arasındaki bir sıcaklıkta baryum sülfür çözeltisine eklenir. Çökelme sonucunda baryum karbonat oluşur ve ortaya çıkan bulamaç filtre edilerek yıkanır ve kurutulur. Alternatif olarak, baryum sülfür çözeltisinden 40 - 90OC arasındaki sıcaklıkta karbon dioksit geçirilebilir. Farklı sıcaklıklar değişen boyutlarda partiküllerin oluşmasına neden olacaktır.

Cam ve seramik üretimi

Baryum karbonat birçok sır maddesi için kilit bileşendir. Camın yüksek erime noktasını düşürmek için eritici madde olarak veya ürün üzerindeki parlak cila seviyesini azaltmak için matlaştırıcı ajan olarak yoğun biçimde kullanılmaktadır. Baryum karbonat bakır ve çinko gibi renk oksitlerimiz ile birleştirildiğinde, parlak maviler ve morlar gibi benzersiz ve karakteristik bazı renkler ortaya çıkarmaktadır.

Hem eritici madde hem de matlaştırıcı ajan olarak çift işlevi nedeniyle baryum karbonatın yarattığı etkileri başka maddelerle yaratmak kolay değildir. Buna ek olarak, seramiklerin çizilme direncinin artırılmasına da yardımcı olmaktadır.

Baryum karbonat özel cam malzemelerde kırılırlığı artırmak amacıyla kullanılır.

Kir bağlama ve tozlanmanın önlenmesi

Toprak kaplar, kil tuğlaları, kaldırım taşları, kiremitler ve benzeri ürünlerde doğal olarak meydana gelen çözünebilir sülfatların giderilmesini sağlar. Kil malzemelere eklendiğinde, kir bağlama ve tozlanmanın önlenmesine yardımcı olur. Tozlanma, çözünür tuzların su hareketi yoluyla gözenekli maddelerin yüzeyine ulaşabilmesini sağlayan süreçtir. Daha sonra su buharlaşır ve geride göze hoş görünmeyen karakteristik bir kristal tuz tabakası kalır. Hem beton hem de tuğlalar bu durumdan etkilenebilir. Baryum karbonat bu sorunun çözümünde en etkili bileşiktir. Nem varsa, çözünür tuzların dibe çökmesine neden olacaktır. 

Baryum karbonat Portland çimentosu ve fare zehirinde de bulunabilir. Baryum karbonat sıklıkla sülfatların giderilmesinde yardımcı olarak salamura suyuna eklenir; burada nihai amaç klor alkali üretmektir. Baryum karbonat, baryum ferrit mıknatısların üretiminde demir oksit ile birlikte temel bileşiklerden biridir.

Süspansiyon ürünlerimiz, çalışma ortamındaki tozların giderilmesine yardımcı olacak ve ekleme oranlarının daha iyi kontrol edilmesine ve atık miktarının düşürülmesine izin verecek şekilde geliştirilmiştir.